Home | About Us | Hairloss Causes | Treatment | Before & After Treatment | Contact Us
Welcome to Weerakit Hair Treatment, Dermatological Clinic, Bangkok Thailand.
คลีนิควีระกิตติ์เวชกรรม เป็นคลีนิครักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านกรรมพันธุ์ที่มีชื่อเสียง
 
คลีนิควีระกิตติ์เวชกรรม เป็นคลีนิครักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านกรรมพันธุ์ที่มีชื่อเสียง โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยฐานของ
ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีปัญหาศีรษะล้านกรรมพันธุ์ร้อยละ 90 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 นั้นมีปัญหาผมร่วงจากสาเหตุอื่น

ปัจจุบันชื่อเสียงของทาง คลีนิควีระกิตติ์เวชกรรม ที่ให้การรักษาผมร่วง ศีรษะล้าน ก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปจนถึงระดับสูง และรวมถึงคนในวงการ
บันเทิงที่แนะนำกันมาแบบปากต่อปากที่ได้เข้ามาพบคุณหมอเพื่อรับคำปรึกษาโดยคุณหมอจะใช้เวลาให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไข้มากกว่า 1 ชั่วโมงและ
คนไข้สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะรับการรักษาจากคุณหมอหรือไม่ โดยจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆในการให้ความรู้และตรวจวินิจฉัย

โดยภาพรวมของการรักษา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้านของคลีนิควีระกิตติ์เวชกรรมเป็นการ
ฟื้นฟูและชุบชีวิตเส้นผมให้กลับคืนมาโดยวิธีที่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์และใช้หลัก
โภชนาการเภสัชวิทยาและศาสตร์แพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) เพื่อ
ดูแลเส้นผมและชะลอความแก่ชรา (Anti-Aging) ด้านผลของการรักษา หลังทำการ
รักษาจะปรากฎเส้นผมใหม่ขึ้นมาจากหนังศีรษะโดยใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน และในเวลา
ประมาณ 6 เดือน คนไข้จะได้รับความพึงพอใจในภาพลักษณ์ใหม่กับเส้นผมที่ขึ้นมา
ใหม่ดูสวยงามซึ่งเป็นเส้นผมของคุณเองตามธรรมชาติ และยังเป็นที่สะดุดตาสำหรับ
คนที่เคยพบเห็นคุณในภาพลักษณ์ของคนศีรษะล้านมาก่อน อีกทั้งยังทำให้คุณสามารถ
กลับมาใช้ชีวิตในสังคมด้วยความมั่นใจอีกครั้ง
   

ศีรษะล้านกรรมพันธุ์ หรือผมบางกรรมพันธุ์

มนุษย์โลกได้รู้จักโรคนี้ตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้เป็นเวลามากกว่า 3,000 ปี โดยอักษรภาพเฮีย
โรกราฟฟิก(Hieroglyphic) ของอียิปต์โบราณได้บันทึกถึงความพยายามของพระนางคลีโอพัตตรา
ในการรักษาศีรษะล้านของสวามีอันเป็นที่รักคือจูเลียตซีซาร์ด้วยการใช้สารพัดวิธีของการหมักบน
หนังศีรษะของจูเลียตซีซาร์ เช่นใช้ส่วนผสมฟันของม้า (Horse teeth) , น้ำมันจากหมี Bear
grease ,ไขกระดูกของกวาง (Deer marrow )และ หนูย่าง (burnt domestic mice) แต่หา
ได้เป็นผลไม่ เราจึงได้ขนานนามของพระนางคลีโอพัตราว่าเป็นมารดาหรือผู้ให้กำเนิดความพยายาม
ในการรักษาโรคศีรษะล้าน .... อ่านต่อ >>

   

แนวทางในการรักษาโรคศีรษะล้านกรรมพันธุ์

การรักษาศีรษะล้านกรรมพันธุ์เพื่อให้ได้ผมกลับคืนมาในตำแหน่งเดิมจะสำเร็จได้หากรากผมบริเวณ
นั้นยังมีชีวิตอยู่ โดยจะสังเกตได้จากการมีไรผมที่ยังหลงเลืออยู่ หรือถ้ามีศีรษะล้านเต็มขั้นไม่ควรนาน
เกิน 5 ปีจึงจะได้ผลการรักษาที่ดี ดังนั้นการแก้ไขหลักก็คือ การสกัดกั้นไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายตั้งต้น
ไปรวมตัวหรือกระตุ้น 5 -อัลฟ่า 1และ 5 -อัลฟ่า 2 รีเซพเตอร์ ได้ โดยการใช้กลุ่มยา 5 2-BLOCKER
ซึ่งจะสกัดกั้นได้เพียง 5- อัลฟ่า 2 รีเซพเตอร์ เท่านั้น และยา 5 2-BLOCKER นั้นใช้ไม่ได้ผล
กับคนไข้ศีรษะล้านที่เป็นเพศหญิง เพราะ .... อ่านต่อ >>

Home | About Us | Hairloss Causes | Treatment | Before & After Treatment | Contact Us
Weerakit Hair Treatment, Dermatological Clinic, Tel +662-519-4029, +662-509-2282 Fax +662-510-6730
Bangkok Thailand. email: hanveerakit@hotmail.com

Thai Language English Language